Flytande aluminiumramar

För bekämpning av invasiva Sjögull

kompetens och hantverk

Våra aluminiumramar

För bekämpningen av Sjögull erbjuder Jönköpings Skyltfabrik 3×3 meter stora aluminiumramar klädda med en svart fiberduk av klass 5 som inte släpper igenom något ljus. Dessa ramar byggs ihop till stora sammanhängande ramflak som täcker det sjögullsbestånd man ska bekämpa. På så sätt utestängs solljuset och Sjögullet kvävs och dör efter en bekämpningssäsong.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information och pris. Vi har erfarenhet från ramleveranser till kommuner och länsstyrelser och berättar gärna hur vi arbetat med dem.

E-post: johan@jonkopingsskyltfabrik.se

Mobil: 0701-821659

Johan Ljunggren

Johan Ljungren

Dags att agera!

Leveranstiden är ungefär fem veckor, men säsongen för utläggning börjar redan i mars-april så det är dags att påbörja din beställning.

Sjögull

Många upplever ett ökat behov av att stoppa utbredningen och bekämpa Sjögull.

Vi arbetar enligt ”Tingsrydsmetoden” och erbjuder flytande aluminiumramar som avskärmar växten från solljus och resulterar i att den dör inom en eller två säsonger.

Om metoden

Metoden för att bekämpa Sjögull utvecklades under tre år av Länsstyrelsen i Kronoberg i samarbete med Tingsryd, Alvesta och Växjö kommuner. Under projektet bekämpades 45 hektar Sjögull med goda resultat och nu ligger metoden som grund för många kommuner och länsstyrelser.

 

Om Sjögull

Sjögull är en flytbladsväxt som ursprungligen kommer från Centraleuropa och Asien. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet och har därifrån spridit sig till naturliga sjöar och vattendrag där växten utgör ett problem. Sjögull har en stor negativ påverkan på vattnets ekosystem och den biologiska mångfalden. Den påverkar också människors möjligheter att utöva friluftsliv genom bad, båtliv och fiske, eftersom växten kan invadera stora delar av en sjö.